Rapport: Deadly Delays (2005)

Rapporten "Deadly Delays: How IMF and World Bank Economic Conditions Undermine Debt Cancellation" (2005) tar for seg hvordan IMF og Verdensbankens kondisjonaliteter undergraver gjeldsslette. Case studier fra Nicaragua, Zambia, Kamerun og Malawi.

Last ned rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email