Gjeldsslette og optimisme i Liberia

Juni 2011 ble det klart at Liberia har nådd ”completion point”, eller fullføringspunktet, for gjeldssletteinitiativet HIPC, og at Verdensbanken og IMF har vedtatt å slette 4,6 milliarder dollar av landets gjeld. Liberias president, Ellen Johnson Sirleaf, mener at dersom Liberia fortsetter i samme retning som nå, så vil landet om ti år ikke lenger være avhengig av internasjonal støtte 

HIPC-initiativet ble startet opp i 1996 og er Verdensbanken og IMFs program for gjeldsslette for e sterkt forgjeldede lavinntektslandene. Liberia er land nummer 29 som når fullføringspunktet og får slettet gjeld, og landets gjeld blir nå, i følge IMF, redusert med mer enn 90 prosent. HIPC er et viktig initiativ, og vi ser at land som har fått gjeldsslette, øker sine budsjetter for offentlige tjenester med rundt 20 %, og i gjennomsnitt går 40 % mer til utdanning, og 70 % mer til helse. Vi håper at man også i Liberia vil kunne se en slik utvikling. Landet er et av verdens 20 fattigste land (på plass 169 av 182 i UNDPs oversikt), og 84% av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Selv om dette er en jubeldag for Liberia så er det trist at det har tatt så lang tid, og at utvikling har måttet vente, før gjeldssletten har blitt virkelighet. Selv om HIPC allerede i 1999 gjennomgikk reformer for å gi mer og bedre gjeldsslette, så gjenstår det fremdeles en del problemer med ordningen: Prosessen tar for lang tid, for lite gjeld blir slettet i de fattigste landene, mange land som trenger gjeldsslette for å oppnå tusenårsmålene blir ikke inkludert, illegitim gjeld blir ikke adressert, og initiativet er kreditorstyrt, noe som fører til at fattige lands stemmer ikke blir hørt.Men tilbake til Liberia og hva gjeldssletten vil ha å si for landet. I sin uttalelse i går begynte president Sirleaf med en beskrivelse av landets gjeldsbyrde de siste årene. Når Sirleaf kom til makten i 2005 skyldte Liberia 4,9 milliarder dollar. For å sette dette i perspektiv sammenligner Sirleaf med landets budsjett for 2009-2010 som er på 350 millioner dollar, og konkluderer med at selv om Liberia hadde brukt hele budsjettet på gjeldsnedbetaling ville det fremdeles tatt 28 år å betale ned denne gjelden. Tidligere regjeringer hadde lånt penger fra IMF, Verdensbanken, andre land og fra kommersielle aktører, men ingen lån hadde blitt betjent siden statskuppet i 1980, og rentene og straffegebyrene hadde vokst enormt.

EllenJohnsonSirleaf-

President Sirleaf har siden dag én jobbet for å få Liberias finanser i orden, og uttaler at hun lenge har vært overbevist om at landet kom til å oppfylle kravene og nå fullføringspunktet, til tross for de mange utfordringene. Etter harde reformer og stramme belter lover Sirleaf at gjeldssletten skal komme befolkningen til gode, men advarer samtidig om at de store endringene ikke kommer til å skje over natten. Tiltak som vil bli prioritert er blant annet infrastrukturprosjekter, elektrisitet, vann og jobbskaping. Liberia har gjennom gjeldsslette blitt stemplet som kredittverdig igjen, og landet må nå gjøre sitt beste for å tiltrekke seg investeringer og bygge opp landet økonomisk. Neste måned skal president Sirleaf appellere til Paris-klubben for å få slettet resterende gjeld, og selv om presidentens uttalelser er preget av varsomhet og moderasjon, så skinner en stor glede, lettelse og optimisme også gjennom.

Liberia feirer 163 år med selvstendighet i juli. I år kan landet også feire frigjøring og selvstendighet fra et langvarig gjeldsslaveri. Gratulerer Liberia!


Kilder:

IMF and World Bank Announce US$4.6 Billion Debt Relief for Liberia
Liberia Wins $4.6 Billion in Debt Relief from IMF, World BankPresident Sirleaf Expresses Satisfaction Over Debt Relief
Endelig gjeldsslette for Liberia
Gjeldssletteinitiativer


Foto:
Liberias flagg, av Teri Weefur
Ellen Johnson Sirleaf, bilde fra The Executive Mansion, Republic of LiberiaLes også:

Facebook Twitter Email